JOG-SZOLGÁLTATÁS

Dr. Balogh Zsigmond 2014. április 14. napja óta működik a Budapest XIX. kerület 1. számú székhelyre kinevezett közjegyzőként. Korábban ugyanezen a székhelyen közjegyzőhelyettes, illetőleg állandó és tartós helyettes is volt.

A közjegyző a peren kívüli hatékony jogérvényesítésben segíti a feleket. Az általa lefolytatott hatósági eljárásokkal, a felek részére készített közokiratokkal biztonságos alternatívát kínál magán és vállalati ügyfeleinek a jogviták megelőzése, avagy a vitás ügyeik békés, hatékony rendezése érdekében.

A közjegyzői tevékenység az élet számtalan területét érinti. Függetlenül attól, hogy a közjegyző az eljárását hivatalból (pl. hagyatéki eljárás), vagy a fél kérelmére folytatja le (pl. jogügyletek közjegyzői okiratba foglalása során), minden esetben ugyanazok a szigorú szakmai szabályok kötik. A közjegyző a tevékenységét jogszabályban megállapított díjszabás alapján, függetlenül, pártatlanul és jogszerűen végzi.

Amennyiben kérdése van hozzánk, vagy valamely közjegyzői eljárás lefolytatását igényli, úgy keresse irodánkat a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Közjegyzői szolgáltatások

bérleti szerződés
adásvételi szerződés
ajándékozási szerződés
hitel- és kölcsönszerződés
zálogszerződés
kezesi szerződés
egyéb biztosítéki szerződés
tartási, életjáradéki szerződés
végintézkedések, végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás
öröklésről lemondó szerződés
házassági/élettársi vagyonjogi szerződés és egyéb, a házassági vagyonjogi jognyilatkozatok
egyoldalú kötelezettségvállaló (pl. lakás- és helyiség-kiürítési), tartozáselismerő nyilatkozatok
meghatalmazások
befogadó, és egyéb egyoldalú nyilatkozatok
stb.

jegyzőkönyvi tanúsítvány (pl. pályázatbontás, sorsolás, árverés, felmondások és fizetési/teljesítési felszólítások esetén, weboldal tanúsítása stb.)
záradéki tanúsítvány (pl. másolat hitelesítés, aláírási címpéldány és egyéb aláírás-hitelesítés, hiteles tulajdoni lap, cégkivonat és egyéb közhiteles nyilvántartás adatainak tanúsítása stb.)
hagyatéki eljárás
fizetési meghagyásos eljárás
végrehajtás elrendelése
Élettársi Kapcsolatok Nyilvántartása (ENYER)
Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY)
Zálogjogi Nyilvántartás (ZONY)
letét (teljesítési letét)
Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartása (VSZNY)
értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása
előzetes bizonyítás elrendelése
igazságügyi szakértő kirendelése
stb.

Díjszabás

Tisztelt Ügyfeleink!

A közjegyzői díjak mértékét, számításának módját a 2019. év július hónap 1. napja után indult eljárásokban a közjegyzői díjszabásról szóló
22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) szabályozza.

A közjegyzői díjszabással kapcsolatos tájékoztatót olvashatnak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) honlapján.

Nem tartoznak a Díjrendelet hatálya alá az alábbi közjegyzői nemperes eljárások: - a fizetési meghagyásos eljárás, - az európai fizetési meghagyásos eljárás, - a végrehajtási eljárás.

Ezek díjtételeit a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályozzák.

A közjegyző által kiállított számviteli bizonylattal kapcsolatos tájékoztató a MOKK honlapján elérhető.

dr. Balogh Zsigmond
közjegyző

Munkatársaink

  • dr. Balogh Zsigmond közjegyző
  • dr. Halász Péter közjegyzőhelyettes
  • dr. Lalák-Kiss Attila közjegyzőhelyettes
  • dr. Nyáry Dorottya közjegyzőhelyettes
  • dr. Farkas Viktória közjegyzőjelölt
  • dr. Varga Virág közjegyzőjelölt
  • dr. Fónai Loretta közjegyzőjelölt
  • Hegedüs Pál Gáborné közjegyzői irodai ügyintéző
  • Simon Bernadett adminisztratív munkatárs

Aktuális

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közjegyzői okiratkészítésre, így pl. a banki okiratok (szerződések, tartozáselismerő, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok stb.) elkészítésére valamennyi, választásuk szerinti közjegyzői iroda hatáskörrel rendelkezik. Minden, ezzel ellentétes tájékoztatás téves. Ha ilyen ügyben közjegyzői közreműködésre van szükségük, keressék irodánkat bizalommal.

dr. Balogh Zsigmond
közjegyző

Kapcsolat

dr. Balogh Zsigmond

Közjegyző

Székhely: K11048

1196 Budapest, Hunyadi utca 69.

Az ügyfeleink részére az iroda saját gépkocsibeállójában a parkolási lehetőség díjmentesen biztosított, egyebekben a parkolás a környező utcákban díjmentes.

Parkolo
Iroda

Unicredit Bank Zrt.
10918001-00000047-85760007

E-mail:
Üzenet:

Mi Magyarország legnagyobb tava?

Your message has been sent. Thank you!

Nyitvatartás

Hétfő-Csütörtök: 8.30-16.00

Péntek: 8.30-12.00