DR. BALOGH ZSIGMOND


KÖZJEGYZŐ


Budapest, XIX. kerület (Kispest)


Német nyelvi jogosítvánnyal


Telefon : +36 (1) 282-3682, +36 (1) 281-2500, +36 (30) 402-8195
Mail : info@kispestikozjegyzo.hu
Web : Magyar Országos Közjegyzői Kamara

KOZJEGYZO


Főbb közjegyzői tevékenységek:

 Közjegyzői ügyleti okiratok készítése

 pl.:

     -bérleti szerződés

     -adásvételi szerződés

     -ajándékozási szerződés

     -hitel-és kölcsönszerződés

     -zálogszerződés

     -kezesi szerződés

     -egyéb biztosítéki szerződések

     -tartási, életjáradéki szerződés

     -végintézkedés, végrendelet, öröklési szerződés

     -házassági vagyonjogi szerződés

     -egyoldalú kötelezettségvállaló (pl. lakás- és helyiség-kiürítési),  tartozáselismerő 

       nyilatkozatok          

     -befogadó, tartási és egyéb egyoldalú nyilatkozatok

     -stb.

 Közjegyzői ténytanúsító okiratok készítése

      -jegyzőkönyvi tanúsítvány (pl. pályázatbontás, sorsolás, árverés, felmondások és

       fizetési/teljesítési felszólítások esetén, web oldal tanúsítása stb.)

      -záradéki tanúsítvány (pl. másolat hitelesítés, aláírási címpéldány és egyéb

       aláírás-hitelesítés, hiteles tulajdoni lap, cégkivonat és egyéb közhiteles

       nyilvántartás adatainak tanúsítása stb.)

 Közjegyzői nemperes eljárások

 pl.:

     -hagyatéki eljárás

     -fizetési meghagyásos eljárás

     -végrehajtás elrendelése

     -Élettársi Kapcsolatok Nyilvántartása (ENYER)

     -Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY)

     -Zálogjogi Nyilvántartás (ZONY)

     -letét (teljesítési letét)

     -Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartása

      (VSZNY)

     -értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása

     -előzetes bizonyítás elrendelése

     -szakértő kirendelése

     -közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím  

      igazolására irányuló eljárás 

     -stb.